< Назад

Драгомира Йорданова

Моята първа учителка в началната ми степен на образование бе пропита с толкова много любов към нас, че всички ние я възприемахме като наша втора майка. Тя ни бе опора и извор на знания. Възхищавахме се на това как с лекота може да отговори на всеки наш въпрос и да задоволи детското ни любопитство. Гледахме на нея като на нечовек – толкова млада и красива, а същевременно пълна с всякакви знания. Много от нас тайничко я имитираха в междучасията с думи, жестове или като застанем пред черната дъска и се въплътим в нейната роля на учител.
1 - 4 клас
Югозападен Университет "Неофит Рилски" НУП