Частни учители: Всички

Начален учител
Уроците могат да станат лесни, ако някой ти ги обясни просто и ясно. Аз вярвам, че с подходящия набор от материали в комбинация с добър учител и постоянство на ученика се получава перфектната формула за отлични резултати. Начален учител съм. Завършила съм ЮЗУ „Неофит Рилски“,гр. Благоевград, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. Предлагам предучилищна подготовка по следните направления: български език и литература, математика и околен свят. С учениците от първи до четвърти клас работим по български език и литература, математика, родинознание, човекът и обществото, човекът и природата . Подготвям и ученици за НВО в четвърти клас. Надявам се , че моите уроците ще допринесат за по-добрата концентрация на Вашето дете. Умея да провокирам детското любопитство и любознателност, мотивирайки и задържайки вниманието и интереса на децата, така че те да усвоят или затвърдят своите знания. Предизвиквам в учениците интерес към уроците и желание за учене. Намирам правилния подход в общуването с децата и успявам да открия индивидуалните способности и нужди на всяко дете. По време на уроците, които предлагам, с Вашето дете ще следим темите от училищната програма,ще разясня неусвоения материал, ще пишем домашни, ще учим уроците за деня, съобразявайки се с неговите индивидуални особености и потребности.
Години опит: над 10
Специалност: НВО, 4 клас
Вземи урок от Стела Славова
Друго
Здравейте! Аз съм учител по български език за чужденци. Уроците по български език за чужденци са подходящи за всеки, който е любопитен и иска да научи повече за България; за всеки, който обича да учи чужди езици; за чужденци, които живеят в България и имат нужда от помощ, за да се интегрират по-лесно в средата; за българи, родени извън България, за които българският е втори език и искат да го изучават като чужд. Темите и текстовете от уроците дават възможност за изграждане на езикова компетентност, необходима на обучаемия да действа в българска среда. Съдържа информация относно бита и културата на българина – празници, храна, напитки, работно време, точност, подаръци... Уроците са на комуникативен принцип – усвояване на езикови структури чрез диалози (общуване), с приоритет на устната реч. Граматиката е от функционална гледна точка. Тренира се изразяването на определени комуникативни намерения (молба, съгласие, несъгласие с чуждо мнение, извинение и др.) Предвидени са игрови упражнения. За тези, които желаят по-задълбочени познания, уроците са различни. Те представят граматични, лексикални и комуникативни знания и умения в усвояването на българския език като чужд. Те също дават социокултурна информация за България.
Години опит: до 1
Вземи урок от Лилия Ненчева
Коучинг и кариера
NOTE: За запазване на свободен час, моля изпратете запитване. *** Привет! Моето име е Лилия – мислещ и любопитен човек, който обича да съчетава практика и теория, икономика и психология, вече 15 години в българска и международна работна среда. Развивайки своята кариера имах възможност да придобия редица практични умения като писане на резюме и мотивационно писмо, създаване на профили в социалните мрежи, представяне на интервю за работа, колко е важно да се развиваш като личност наред с изграждането на професионална кариера. (И още много други интересни въпроси, но тях ги има описани в моята автобиография :) Силният ми интерес към темите за развитие и подобрение на работните процеси, ме отведе към настоящата ми магистърска програма по "Организационна и социална психология”, с фокус в областта на човешките ресурси. Ако и ти си любопитна личност като мен и искаш да научиш повече как изглежда реалната работна среда, как да сте си взаимно полезни в нея или просто някой откровено да върне обратна връзка за твоята кандидатура, ще се радвам да бъда полезна и да предам наученото нататък.
Години опит: над 10
Специалност: Мога да окажа съдействие при загуба на мотивация и фокус, нужда от второ лице, с когото съвместно да се обсъждат идеи и конкретни стъпки, които да доведат до управление на учебен процес, вземане на изпит, кандидатстване за работа.
Вземи урок от Лилия Божинова
Математика
Здравейте, досегашната ми работа не е била свързана с преподаване, освен на собствените ми деца - близначки на 12 години, но натрупания ми 21 годишен стаж в работа, винаги е бил свързан с комуникация с хора на всякаква възраст- старая се да разбера насрещната страна и да се поставя на нейно място, за да съм полезна на 100%. Сигурна съм че мога да помогна на всички деца от 1-ви до 6 клас. По български език и на по- горни класове. Изключително съм търпелива и работата ми е свършена, когато има напредък, удовлетворение от човека срещу мен и се разделяме с усмивка. За да върви комуникация между двама души е необходимо, те да се чувстват спокойни и на "своето място" така ще получат необходимите знания , които ще надграждат занапред- смятам, че постигам това при децата с усмивка и заинтересованост от това как е преминал деня, урока в училище и как желае да протече предстоящия урок. Обръщението ми ще бъде просто "Здравейте, казвам се Надя..." За довиждане ще си кажем " До следващия път мили мои..."
Специалност: НВО
Вземи урок от Надежда Филипова
Математика
Преподавам на деца повече от 10 години. Сметам, че всяки обучаем заслужава индивидуален подход и внимателно отношение. Мога да донесе сложен материал в доступна и интересна форма. МАТЕМАТИКА: за ученици 1-5 клас - основно развиване на логическо мислене, състезателна математика, помощ в освояване на училищен материал; за ученици 6-7 клас - помощ в освояване на училищен материал, решение на задачки на по-високо ниво, подготовка към НВО. РУСКИ ЕЗИК: Това роден ми език. Ще помогна за всеки желаещ да го науча. Работя с деца и възрастни по индивидуална програма за всеки, сообразена с ниво и пожелания на обучаеми. Разговорен език, граматика, четене на руска литература. При необходимост ще подготвя към изпити за подтвърждаване на опеделено ниво по руски език. С УДОВОЛСТВИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНА!
Години опит: над 10
Специалност: НВО 7 класпо математика, изпити ТРКИ по руски език
Вземи урок от Алла Менделева
Математика
Ако имате проблеми с математиката в горния курс или с Висшата математика, ще се справим заедно. Моята работа като учител по математика е от далечната 1994 година. Всяка година подготвям ученици за да се справят по-добре с учебния материал. Т. к. в момента съм преподавател и във Висше военно училище "Г. Бенковски", ме търсят повече ученици от горните класове, както и такива, които вече са студенти и имат проблеми с Висшата математика. Подготвям за изпити по математика ДЗИ - общообразователна и профилирана подготовка кандидатсвудентски изпити за СУ, ТУ, УАСГ... НВО - 10 клас Подготвям за изпити по Висша математика Линенйна алгебра (матрици, детерминанти), Диференциално смятане (граници, производни, екстремуми, графика на функция), Интегрално смятане (неопределен и определен интеграл, двоен и троен интеграл), Диференциални уравнения, Редове (степенни, функционални, на Фурие) и др. Предишната ми работа беше в МГ "Гео Милев", гр. Плевен. Имам голям опит в създаването на задачи за изпити, защото всяка година съм в комисии за НВО, ДЗИ и други математически състезания. Успешно работя в онлайн среда. Последните 2 години така провеждам повечето от уроците си. Всяко мое занятие завършва с изпращане на файл от работата в часа. Ето един пример от онлайн занятие при подготовка за ДЗИ - профил https://drive.google.com/open?id=16Aeph0y7_W5SBMx62NBkeQ8rocbQvvW8&authuser=ptsonev1969%40gmail.com&usp=drive_fs Клип от занятие по Висша математика: https://youtu.be/mwBHGS-Vnl8
Години опит: над 10
Специалност: НВО, ДЗИ, Профилирана матура по математика, кандидат студентски изпити по математика
Вземи урок от Павлин Цонев
Английски
Здравейте от Бианка Тодорова!Когато бях пети клас в училище се влюбих в този език и реших той да е част от моя живот завинаги.Оттогава все вървя заедно с него, като през годините на практиката ми съм работила като преподавател и като преводач-устен и писмен.Работила съм и като секретар и съм се опитала да придобия възможно най-много житейски и професионален опит, за да съм максимално полезна на потенциалните ми ученици.В началото на моята кариера работех главно с възрастни,но в последствие диапазонът на работата ми се разшири и започнах да работя с малки, големи и още по-големи деца и ученици-от предучилищна възраст до 12 клас.Специализирах в подготовка на моите ученци за международните изпити на Кембридж,както и подготовка за матура по английски.Преподавала съм английски на цужденци и това много ми харесва.Това което е характерно за моята работа е моята огромна жажда за комуникация и желанието ми да покажа и помогна на моите курсисти да открият по естествен път своя огромен езиков потенциал.По време на занятията се стремя да развиваме петте езикови умения-слушане,четене,писане, говорене, граматика, да поставя здрава основа на езиковата къщичка на човека ,за да е уверен в използване на езика за лични и професионални цели.Умея да мотивирам естествено хората да са упорити и да преследват мечтите си свързани с узика, като полагат усилия и се стараят да изпълняват поставените задачи.Разполагам с мои електронни материали за езиковите нива, с които работя с курсистите.Работя както с хора, които харесват и искат да научат английски, за да го говорят при пътуване или по работни задачи или искат да четат и да научават повече интересни факти. Сторая се да имам всеки път индивидуален подход, дори когато работя в група с други хора.Работила съм с корпоративни клиенти от банки,мениджъри и това като работа също ми допада.Обучавали сме с колеги общински служители от Варна,Белослав, Ветрино, Девня.Ще се радвам да се запознаем,макар и онлайн и да работим заедно за едно по-добро твое бъдеще.Езикът открива толкова нови хоризонти, а един чужд език наистина обогатява и вдъхновява.По време на обучението използвам и книжки адаптирани за езиковото ниво,за да стане курсистът още по-уверен.Обучението ми онлайн и на живо не се различават, защото за мен човекът срещу мен е най-важен!Опитвам се да създам спокойна и приятелска атмосфера по време на учебния процес.Обичам да работя с хора от различни възрасти и да им покажа,че могат да научат английски, а на чужденците че могат да научат български.Имама мои реализирани ученици-чужденци, които работят в България и са много удовлетворени.Ще се радвам да се запознаем, ако ти си един от хората, които искат да научат този език и да променят живота си!Благодаря за вниманието и доверието!Ще се видим в час,за да научим английски заедно!
Години опит: над 10
Специалност: YLE,KET,PET,FCE,CAE,CPE,IELTS,матура по английски и кандидатстване в университет,преподавам и български език на чужденци,предимно англоговорящи и руснаци,украинци...Втората ми специалност е български език.
Вземи урок от Биянка Тодорова
Математика
Здравейте, Знам, че математиката се оказва голям препъни камък за доста хора и масово децата я считат за скучна и трудна. Моето образование и опит в областта ми позволяват да превърна математиката в достъпно и интересно изкуство за вас. Целта ми е да разбера индивидуалните предизвикателства и да ги насоча към успех. Процесът на разгръщане на потенциала на моята група ученици е най-голямото ми удоволствие. Моите методи на преподаване включват обяснение на разбираем език, използване на реални житейски примери и технологии, които подкрепят визуалното и практическо разбиране на математиката. Създавам успешна среда, като насърчавам отворен диалог, сътрудничество и ученическа активност. Така учениците се чувстват свободни да изразяват своите въпроси и мисли, което допринася за по-добро разбиране на темите. Ако желаете да изживеете уроци по математика, които са интересни и забавни, но същевременно и образователни, свържете се с мен за видео урок в Научи.бг. С нетърпение очаквам да работя с вас и да ви помогна да постигнете своите учебни цели.
Вземи урок от Lidia Dedinska
Немски
Аз съм вашето лично ръководство към владеенето на немския език – опитен преподавател с богат опит и знания, придобити в продължение на 10 години пребиваване в Германия. Завършил съм езикова гимназия и притежавам Deutches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz - Zweite Stufe (DSD II), както и допълнително ниво C1-C2 от Sprachenzentrum Leipzig. Моите уроци са насочени към деца и възрастни, които имат нужда от помощ с граматиката и речниковото богатство на немския език. С моя помощ вашето дете ще преодолее предизвикателствата и ще развие увереност при общуване на немски. Възрастните също могат да се възползват от индивидуални уроци и помощ по немски. Индивидуален подход: Създаване на учебен план според нуждите на ученика. Разнообразие от ресурси: Използване на образователни материали, които представят немската култура и език. Подкрепа за компетентности: Фокус върху слушане, говорене, четене и писане, включително граматика и речник. Гъвкавост в графика: Гъвкави часове, съобразени с графика. С удоволствие ще помогна на вас или на вашето дете да се развие в уверен и компетентен говорител на немски език. Свържете се с мен, за да започнем този зашеметяващ път към владеене на немския.
Години опит: 3 до 10
Вземи урок от Светослав Добрев
Азиатски езици
Здравейте! Казвам се Цецка Пашовска - студент по журналистика в най-стария университет в Южна Корея, Syngkyungkwan University. В момента посещавам уроци по корейски език за напреднало ниво в университета, а също и смятам, че животът тук ми помага да опозная средата, особеностите на езика и произношението, с което бих могла да бъда максимално полезна не само с преподаването на корейски, но и опознаването на културата. Имам свой ютюб канал, в който публикувам видеа, свързани с корейския език. Бих могла да бъда от помощ на начинаещи, напълно начинаещи или напреднали в изучаването на езика. Всеки час ще протича по следния начин : първите 5-10 минути преговор + интересен факт за културата на страната, 2 нови граматични правила + упражнения + 5-10 минути упражнение на говоренето. Урок 2: 5-10 мин, преговор + интересен факт + нови думи +упражнение + говорене. Всички, които имат интерес към изучаването на корейския език, ще се радвам заедно да го преоткриваме. За повече информация, моля, свържете се с мен!
Специалност: TOPIK
Вземи урок от kakao gua
Испански
Здравей! Искаш ли да научиш испански? Без съмнение испанският е един от най-романтичните езици. А знаеш ли, че той се говори от 400 млн. души по целия свят като роден език? Забележително, нали? Мога да стана твоя учител по испански и ще се радвам да се присъединиш към нашето усмихнато семейство на испаноговорящи! Имам сертификат DELE и говоря испански ежедневно в продължение на 10 години. Имам съпруг от Аржентина и испаноговорящ син. Знам как да те науча на живия език, а не само този, който преподават в учебниците. Така че, ако искаш да научиш испански час по-скоро, не се колебай. Опитът ми ме научи, че усвояването на чужд език е много по-добро, когато се учи в група. Така можеш да упражняваш наученото заедно с твоите колеги в курса. Работим в малки и комфортни групи - от 3 до 6 човека. Предпочитам този начин на преподаване като по-ефективен и даващ възможност за прилагане на по-голям брой упражнения и задачи за говор. Също така той дава възможност сам да определиш къде си спрямо другите, или на самонаблюдение и самооценка. Но също така разбирам, че не винаги е възможно да учиш в група, както и уважавам твоите предпочитания, затова предлагам и възможност за индиивидуални уроци. Ако винаги си искал да научиш испански, сега е моментът, аз съм насреща! Успех!
Години опит: 1 до 3
Специалност: DELE
Вземи урок от Tanya Netsova