Частни учители: Всички

Математика
Завърших ПМГ Кюстендил преди почти 2 години и знанията ми са все още пресни. Водил съм частни уроци на седмокласник докато бях дванадесети клас и той успя да си повиши успеха. Също така в момента в университета преподавах един семестър Финанси на изостанали студенти. Като постижения най-яркото е 5,92 на матурата за 12 клас по математика. Иначе имам участия на почти всички математически състезания подплатени с добро класиране повечето пъти. В този предмет най-много ми допада логиката и как ако знаеш какво са точка и права можеш да докажеш всяка теорема. Когато преподавам се старая да давам прости примери на сложни теореми и уравнения за да подпомогна разбирането им от учениците. Също така съм търпелив и не повишавам тон, но държа да се спазва ред и дисциплина. С радост бих обяснил Математиката на прост език на всеки ученик който иска да я разбере (или му се налага за да вземе диплома ;).
Години опит: до 1
Вземи урок от Николай Павлов
Италиански
Едно от нещата, на които държа най-много и едновременно харесвам в работата си е, че преподавайки чужди езици, обучаващите се кадри не само научават граматичните правила на дадения език, но успяват да се докоснат до културата, традициите и събитията, които са спомогнали за формирането му. Не случайно се казва, че за историята на един народ можем да научим най-много от езика му. Бидейки специалист по глотодидактика, аз съм наясно, че базата, която се изгражда в начало на обучението по чужд език при по-малките е по-различна от тази, която се изгражда при по-възрастните. Несъзнателното усвояване приключва най-късно на 12-14 годишна възраст и заради това подходът ми към всеки, който има желание да учи чужд език, е строго индивидуален. Методите ми умеят да насърчават ученика да използва силните си страни в усвояването на чуждия език. Всеки е добър в нещо - важното е да разберем в какво и да използваме тези силни страни. Използвам много интерактивни методи - като рисуване, филми или презентации. Понякога провеждам часовете си като говоря само на чужд език. Смятам, че е много ползотворно за учениците. Ако чувствате, че имате желание да научите нещо ново, да надградите знанията си или да сложите в ред всички онези правила и думи, които ще ви дадат възможност да се изразявате с лекота на чужд език - свържете се с мен, за да проведем нашия видео урок. :)
Години опит: 1 до 3
Вземи урок от Габриела Иванова
Начален учител
Здравейте! Казвам се Поля Делчева. Имам повече от 10 годишен опит в преподаването на ученици от начален и прогимназиален етап. Работила съм в начално училище, като начален учител и в професионална гимназия, като инженер механик и учител по информационни технологии. Прилагам забавни, интересни и иновативни методи на обучение по БЕЛ, математика и Компютърно програмиране в 3 и 4 клас. Провеждам индивидуални уроци за ученици в начален етап, подготовка за НВО, подготовка на домашни работи. Педагогическите похвати, които използвам са различни във всеки клас – съобразени са със спецификата и възрастта на децата в паралелката, с презентации и интерактивни методи на обучение. Във връзка с развитието на новите технологии и промените в детската психика и интереси се променят и педагогическите похвати, които аз като учител, използвам в различните години от преподавателския си стаж. Това изисква да умея да работя с образователни софтуерни продукти, мултимедии. Старая се да съчетавам традиционните педагогически похвати с интерактивни такива – ролеви игри, диспути, интерактивна дъска, проектор, образователни софтуери, електронни учебници и упражнения, интердисциплинарен подход.. Овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигитална грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях по Компютърно моделиране в 3 и 4 клас. Запознаване със средата за визуално програмиране с платформите code.org и Scratch, учениците прилагат на практика получените знания при създаването на компютърни проекти. С помощта на учебника на издателство „Изкуства“ по Компютърно моделиране за 3 и 4 клас, които предлагат електронни ресурси, достъпни през сайта на издателството за е-съдържание - izkustva.bg. както и богати нагледни материали и интерактивни задачи, учениците ще формират алгоритмично мислене, начални знания и умения по програмиране с лекота, работейки по интересни задачи под формата на игри и индивидуални проекти. Мили, деца умението да учиш е умение за цял живот, а усвояването на знания е успеха във вашият живот и към възможността да постигнете мечтите си. Бъдете промяната, която искате да видите в света!
Години опит: над 10
Специалност: Подготовка за НВО за 4 клас по математика и БЕЛ.
Вземи урок от Поля Делчева
Коучинг и кариера
Привет! Моето име е Лилия, имам професионална квалификация по Икономика и над 13 години опит в българска и международна работна среда. Изграждайки своята кариера и стремейки се да достигна съвършенство по пътя научих много уроци. От писането на автобиография и мотивационно писмо, през това как да се представям на интервю за работа, какво означава да си адаптивен, колко е важно да се развиваш като личност наред с изграждането на професионална кариера. Силният ми интерес към темите за лично развитие, подобрение на работните процеси, съчетавайки психология и икономика, ме отведе към настоящата ми магистърска програма по "Организационна и социална психология". В нея се разглеждат теми като лична мотивация на човека, човекът в социална среда, организационни процеси и култура. Все въпроси, които ми се иска да ги бяхме разглеждали още в гимназията. Ако и ти си като мен и искаш да научиш повече как изглежда реалната работна среда, как да си полезен в нея или просто някой откровено да върне обратна връзка за твоите документи за кандидатстване и да поговорите как да се ориентираш в морето от информация, ще се радвам да бъда полезна и да предам наученото нататък.
Години опит: до 1
Вземи урок от Лилия Божинова
Биология
Здравейте! Занимавам се с уроци по биология за ученици 1. до 12. клас и кандидат-студенти. Целта ми е материалът да бъде преподаден по достъпен и разбираем за учениците начин. Методите се съобразяват индивидуално според темпото на самото дете. Домашните се дават на базата на взетия материал - по този начин още при следващия урок се виждат пропуските на ученика, като целта е да не се изостава с материала и да не остават неразбрани урочни единици. Имам подход към децата, създавам приятелска атмосфера, в която те не се притесняват да задават своите въпроси. Уроците преминават леко и приятно и винаги завършват с усмивка! Убежденията ми са, че аз и децата сме екип, с който трябва да победим изпитанията на училището! Курсът за кандидат-студенти е подходящ за ученици 11-12 клас, имащи желание да кандидатстват в МУ- Пловдив магистърските специалности. По време на урока се разяснява темата на новия урок, правят се всички тестове по формата на МУ-Пловдив, дават се насоки за написването на микротемите и определенията. При всеки следващ урок се прави текуща проверка на знанията, обясняват се неясните точки от урока, и се взима следващата урочна единица. Материалите се осигуряват от мен. Предвидени са на всеки няколко урока специални пробни изпити, съобразени единтвено с взетия материал. Така още в начален етап ученикът е наясно с формата на изпита и има възможност да изгради най-работещата за него стратегия. Създавам приятелска атмосфера с учениците, като целта е биологията да бъдe представена по интересен и лесен за възприемане метод.
Години опит: 1 до 3
Специалност: Подготовка за кандидат-студентски изпит по биология за МУ Пловдив за магистърските специалности- медицина, фармация и дентална медицина
Вземи урок от Нети Крълева
История
Учител съм по История и География . И двата предмета са носители на информация за миналото и бъдещето . Това което харесвам в тях е , че позволяват човешкото въображение да се раздвижи на теми които вълнуват , а може би и ще вълнуват винаги аудиторията / политика , религия , войни / и др. Основните методи , които използвам в преподавателската си дейност са : 1. Провокация на мисленето – анализ , критично мислене по определен въпрос 2. Дискусия – да се изрази позицията 3. Писмени разработки / решаване на географски казус/ 4. Тестови задачи с избиране на отговор 5. Задачи с отворен отговор 6. Игрови дейности , презентации за по лесно усвояване на учебния материал За Дистанционното обучение се стремя да обхвана всички деца от класа . Работя групово и индивидуално .Разпределям задачите според тяхната степен на трудност за всяко дете . Учениците които се справят бързо и без проблеми работят допълнително със сборници и учебни помагала както в часовете така и за самоподготовка . Самостоятелните работи с които получавам обратна връзка за наученото от учениците са съобразени със състава на всеки клас и с възможностите на всяко дете . Ежедневно използвам информационни технологии в уроците си – електронни учебници или презентации подготвени от мен . В часовете се стремя да създам подходяща емоционална среда за да могат учениците да разкрият своите способности .
Години опит: 1 до 3
Вземи урок от Енис Бекташева