Fermer

Как да играя ?

Познайте 5 буквената дума в 6 опита.

Всеки опит трябва да е валидна 5 буквена дума.

След всеки опит буквите ще променят цвета си в зависимост колко близо е вашето предположение до отговора.

Л
И
М
О
Н

Буквата Л е в думата и е на правилното място.

Н
А
К
И
Т

Буквата И е в думата, но не е на правилното място.

С
Т
Р
А
Ж

Буквата Ж не е в думата.Нова дума всеки ден!

Enter се намира в долния ляв ъгъл на клавиатурата!