< Назад

Veta Anton

Всеотдаен учител по английски език с над 15 години опит в преподаването на уроци на широк кръг ученици с различен културен произход, със способност да разпознава и отстранява индивидуалните пропуски в обучението в класна стая, ориентирана към ученика. Ефективен преподавател с богат опит в изнасянето на уроци, предоставянето на информация, прозрения и опит за подобряване на резултатите на учениците и колегите, както и използването на творчество и новаторство за разработване на увлекателни и забавни планове на уроци, които държат учениците в напрежение и ги мотивират да учат. Демонстриране на опит в създаването на цифрови файлове за различни образователни цели и събития. Онлайн уроци по Английски индивидуално или на групи за всички нива от А1 до С2 по системите на National Geographic - LIFE/ OUTCOMES/ CLOSE-UP/ EXPLORE и по системите на Oxford University Press - ENGLISH FILE/NEW ENGLISH FILE and INTERNATIONAL EXPRESS, както и по STRAIGHT FORWARD, TRAVELLER и други системи по желание и избор и според професионалната ориентация. Преподавам и на деца и юноши по системите FAIRYLAND, ENGLISH ADVENTURE, FLY HIGH, SPEED UP, FAMILY AND FRIENDS, SUPERMINDS, ENGLISH IN MIND, NEW DIRECTIONS. Цена за един час от 60 мин минимум - по договаряне. Сертифициран учител по Английски по TESOL и TEYL с над 10 годишна практика. Подготвям и за Cambridge English tests за следване в университети в UK, Ireland, USA, Canada, Australia, New Zealand, India, Singapore, Egypt, Jordan, South Africa, the Netherlands, Germany and Spain, както и за работа. Уроците по Английски ще се провеждат онлайн чрез Skype или Viber или Google Meet или Vedamo или Hangouts в удобно за вас време. Аз съм учител, ориентиран към учениците, който вярва във важността на ефективната комуникация, уважението към разнообразието и необходимостта от иновативност. Опитвам се да науча учениците си, че образованието не е само формално обучение, но и неформално обучение. Искам те да се превърнат в ученици през целия живот и да работят върху собствения си потенциал, както и да изпитват удоволствие от ученето.
1 - 4 клас
5 - 7 клас
8 - 12 клас
Студенти
Възрастни
Години опит: над 10 години
Специфични изпити: IELTS, TOEFL, матура
Допълнителни квалификации: Сертифициран учител по Английски по TESOL/TEFL и TEYL с над 10 годишна практика и МОН сертификат за Прогимназиален Учител по Английски език. Имам и други сертификати като: Diploma of Teaching skills for educators, Fundamentals of Educational Psychology and Development, Teaching Special Education Needs, Child Psychology and Neuroscience, Psychology and psychiatry и др.
Педагогическа степен: Прогимназиален учител по Английски език, TEFL/TESOL
Запазване на урок
Изберете дата