< Назад

Велина Ковачка

Млада и амбициозна учителка съм. Изпитвам голямо удоволетворение работейки с децата и виждайки прогреса, както в работата им по дадения предмет, така и в желанието им за учене и усвояване на нови знания. От 4 години преподавам, като съм се занимавала основно с деца в предучилищна възраст и ученици от начален и прогимназиален курс. Комбинирам забавни и интерактивни уроци, с традиционни и утвърдени методи на преподаване. Смятам, че умея да мотивирам учениците и освен техен преподавател, да бъда и техен приятел. Ако желаете да работим заедно можете да се свържете с мен през email: velinadk@yahoo.com или на тел. 0879447896.
1 - 4 клас
5 - 7 клас
Години опит: 3 до 10 години
Софийски университет „Свети Климент Охридски“ Педагогика