Николай Тодоров

Приятелска атмосфера, фокус върху ефективното научаване чрез моделиране на ситуации от реалния живот, активно ваше участие, иновативни и разнообразни техники за обучение, използване на технологии като Zoom, Google Meet, Skype, Facebook, Kahoot, Quizizz и приложения на телефона. Подобряване на разговорните умения и спокойно използване на езика. Подготовка за интервю и работа в англоезичен/рускоезичен колектив. Пробвай! :)
Ключови думи
уроци по английски частни уроци уроци по руски Zoom Skype интервю разговорни умения работа с английски работа с руски индивидуални уроци добър преподавател по английски добър преподавател по руски

Цена

45 мин. / 20лв.
90 мин. / 25лв.
Няма часове на тази дата