< Назад

Теодора Димитрова

Имам 8 години стаж като учител по география и биология. Вярвам, че мога да накарам всяко дете да се влюби в науката. Използвам иновативни методи и подходи, като например легомоделиране, а контролните работи освен научно издържани са и под формата на комикси.
5 - 7 клас
8 - 12 клас
Студенти
Възрастни
Специфични изпити: ДЗИ по география
Софийски университет „Свети Климент Охридски“ География и биология
Допълнителни квалификации: Доктор съм по география. "Учител-будител" съм за 2014 г. Наградена послучай 24-ти май, 2015 г. Участвала съм като лектор в редица курсове и семинари.
Педагогическа степен: Учител по география и биология
Запазване на урок
Изберете дата