< Назад

Snezhana Dzhenkova

Всеотдаен учител по музикално изкуство с над 12 години стаж и опит в образователни учреждения. Работя по нов иновативен модел на образование. Исползвам различни педагогически методи. Разработвам своя собствена инициативност и творческого си мислене. Всеобхватно и музикално ранно образование на деца от 8 месеца до 7 години, учене в игрови дейности, развитие на емоционална интелигентност, хуманен подход към ученето.
1 - 4 клас
5 - 7 клас
8 - 12 клас
Студенти
Възрастни
Години опит: над 10 години
Южноукраински национален педагогически университет Музикално изкуство
Педагогическа степен: Магистър