Назад

Надежда Петкова

Преподаването ми е съобразено със специфичните особености на възрастовата група, към която принадлежи всеки курсист. Работя с темпото и методическия инструментариум подходящ или избран от съответния курсист. Бързо изграждам доверие между себе си и учениците си. Умея да създавам спокойна работна атмосфера по време на обучението. Добре дошли ! Успех на всички в овладяването на науките!
5 - 7 клас
8 - 12 клас
1 - 4 клас
Студенти
Възрастни
Години опит: над 10 години
Специфични изпити: НВО
Софийски университет „Свети Климент Охридски“ Английска филология,българска филология
Допълнителни квалификации: Работа с интерактивна дъска Canvas OBS -studio Bookcreator

Цена

45 мин. / 20лв.
90 мин. / 35лв.
Няма часове на тази дата