< Назад

Павлин Цонев

Ако имате проблеми с математиката в горния курс или с Висшата математика, ще се справим заедно. Моята работа като учител по математика е от далечната 1994 година. Всяка година подготвям ученици за да се справят по-добре с учебния материал. Т. к. в момента съм преподавател и във Висше военно училище "Г. Бенковски", ме търсят повече ученици от горните класове, както и такива, които вече са студенти и имат проблеми с Висшата математика. Подготвям за изпити по математика ДЗИ - общообразователна и профилирана подготовка кандидатсвудентски изпити за СУ, ТУ, УАСГ... НВО - 10 клас Подготвям за изпити по Висша математика Линенйна алгебра (матрици, детерминанти), Диференциално смятане (граници, производни, екстремуми, графика на функция), Интегрално смятане (неопределен и определен интеграл, двоен и троен интеграл), Диференциални уравнения, Редове (степенни, функционални, на Фурие) и др. Предишната ми работа беше в МГ "Гео Милев", гр. Плевен. Имам голям опит в създаването на задачи за изпити, защото всяка година съм в комисии за НВО, ДЗИ и други математически състезания. Успешно работя в онлайн среда. Последните 2 години така провеждам повечето от уроците си. Всяко мое занятие завършва с изпращане на файл от работата в часа. Ето един пример от онлайн занятие при подготовка за ДЗИ - профил https://drive.google.com/open?id=16Aeph0y7_W5SBMx62NBkeQ8rocbQvvW8&authuser=ptsonev1969%40gmail.com&usp=drive_fs Клип от занятие по Висша математика: https://youtu.be/mwBHGS-Vnl8
8 - 12 клас
Студенти
Възрастни
Години опит: над 10 години
Специфични изпити: НВО, ДЗИ, Профилирана матура по математика, кандидат студентски изпити по математика
Софийски университет „Свети Климент Охридски“ Математика, учител по математика
Допълнителни квалификации: Автор съм на задачи за НВО 7 и 10 клас, както и за матури по математика.
Педагогическа степен: 1-ва ПКС
Запазване на урок
Изберете дата