Назад

Петя Щракова

Преподавател съм от повече от 20 години и мога да кажа, че наистина обичам професията си. Работя с български и английски език еднакво интензивно, с деца и възрастни и се съобразявам с нивото и възможностите на всеки един курсист. Целта на моите уроци е да постигнем максимално това, към което се стреми обучаващият се - подготовка за изпит, свободно използване на езика, комуникация и увереност. По тази причина нямам установена програма за преподаване, гъвкава съм и се съобразявам с нуждите и желанията на курсистите. Освен това, смятам, че обучението е двустранен процес и винаги съм отворена за нови идеи и методи на обучение. Важно е обучението да е забавно, леко и приятно, което да направи процеса успешен!
1 - 4 клас
5 - 7 клас
8 - 12 клас
Студенти
Възрастни
Години опит: над 10 години
Софийски университет „Свети Климент Охридски“ Българска филология - магистър; Преквалификация за преподавател по английски език

Цена

45 мин. / 20лв.
90 мин. / 35лв.