< Назад

Петя Динева

Привет, млади хора! Казвам се Петя Динева и съм педагог, детски учител и начален учител. Имам дългогодишен опит с деца и от различни малцинствени групи, както в държавни ДГ и училища, така и в частни такива. Работила съм и индивидуално с деца от аутистичния спектър около две години като ресурсен учител, преподавайки по всички учебни предмети до 4- ти клас, включително. За мен най- важни са приятелската атмосфера, взаимното уважение и доверие, развиване на личните заложби и таланти. Оттам: целият учебно- образователен процес става и тонизиращ, и стимулиращ! А, както е в Педагогика: " Наличието на един талант, обуславя и много други такива!" Изключително съм за индивидуалния подход към всяко дете. Идеята и призванието ми са да провокирам, изградя и утвърдя увереност в собствените възможности на детето, самостоятелност и мотивация за развитие и реализация. Знанието е приказен път, по който с всяко дете пишем собствена, чудна история! С удоволствие бих помогнала на младия човек да се потопи в света на грамотността и познанието! Добрият изказ, красивата реч, грамотният почерк, ерудицията, възпитанието са непреходни!
1 - 4 клас
5 - 7 клас
8 - 12 клас
Студенти
Възрастни
Години опит: 3 до 10 години
Специфични изпити:
Допълнителни квалификации: Сертификат за участие в квалификационен курс: "Иновиране на педагогическия процес в предучилищните заведения"- ОЦ "Академика", февруари 2011г. Допълнително обучение: "Разрешаване на конфликти и водене на преговори "- ДИКПУ към ШУ "Епископ Константин Преславски ", 06.06.2012г. Сертификат от Третата пролетна национална конференция: "Стресът в професията на учителя"- ZS Консулт- гр. Варна, 24.- 25.03.2012г. Много грамоти за отлично представяне на регионални, национални и международни конкурси.
Педагогическа степен: Магистър