Назад

Мария Кинтишева

Имам 25-годишен педагогически опит. Работила съм както с ученици с интерес към литературата, така и с ученици със затруднения и липса на мотивация за учене. Мои ученици са се представяли отлично както на ДЗИ, така и на олимпиади (включително и национални), на кандидатстудентски изпити и конкурси. Ръководила съм курсове за подготовка на кандидатстуденти, клубове по интереси и клубове за ученици с обучителни затруднения по български език и литература. Имам опит в работа както с ученици с интерес към литературата, така и с ученици с пропуски и проблеми в овладяването на материала по български език и литература. В процеса на работа с учениците се стремя да използвам интерактивни методи на преподаване, да провокирам аналитично и критично мислене, да прилагам индивидуален подход към ученика. Всички пропуски може да се преодолеят, ако има лична мотивация и помощ от човек, който да подкрепя и ръководи стремящия се към развитие. Ще се радвам да помогна на всеки, който ми се довери.
8 - 12 клас
Години опит: над 10 години
Специфични изпити: НВО, ДЗИ
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Българска филология

Цена

45 мин. / 20лв.
90 мин. / 35лв.
Няма часове на тази дата