Назад

Хубавена Димитрова

Работя като индивидуален учител по английски от 8 години; работила съм с хора на различни възраст и ниво на владеене на езика. Заданията са изцяло съобразени с Вас и подготвени лично от мен или внимателно подбрани от други източници (интернет, учебници). Набляга се най-вече на четене (по-разнообразен инструмент за усвояване на знания няма!) и говорене (основната цел на всеки учащ е комуникацията и особено вербалната комуникация!), но се практикуват също и слушане с разбиране, писане и граматика. Знайте, че аз съм човек, който обича своята работа, най-вече защото вижда смисъл в нея. Онзи задружен мост, по който хората вървят един към друг е изграден от езици, а в нашето съвремие английският е повече от солидната основа на конструкцията. So, what are you waiting for? It's time to practise some English now! See you soon!
1 - 4 клас
5 - 7 клас
8 - 12 клас
Студенти
Възрастни
Години опит: 3 до 10 години
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Специална педагодика (бакалавър). Английски език и методика (магистър). Английска филология - лингвистика и превод (магистър).
Педагогическа степен:

Цена

45 мин. / 20лв.
90 мин. / 35лв.