Назад

Гергана Мандарова

Да B Уверена съм ,че притежавам добра подготовка като педагог .Умея да постигам целите ,които са ми поставени ,благодарение на реномираното си професионално образование ,стремежа за непрекъснато усъвършенстване в любимата професия и огромното желание за работа .В допълнение умея да намирам решение на всеки възникнал проблем или спор ,което е много важно при работата с деца
1 - 4 клас
5 - 7 клас
8 - 12 клас
Години опит: 3 до 10 години
Специфични изпити:
Софийски университет „Свети Климент Охридски“ ПНУП
Допълнителни квалификации: Работа с деца по проект ,,Подкрепа за успех”.
Педагогическа степен:

Цена

45 мин. / 20лв.
90 мин. / 35лв.
Няма часове на тази дата