< Назад

Габриела Талева

До този момент имам 7 години опит в преподавателската професия, а от 6 години давам уроци по история на ученици от прогимназия и гимназия и на деца в 3 и 4 клас, изучаващи предмета Човекът и обществото. Смятам,че моя предмет развива отлично критическо мислене към историческите проблеми, не само в миналото, но и в днешните времена. Основните методи на преподаване,които използвам са научноизследователски,брейнсторминг. провокация на мисленето чрез четене на различни извори от историческата епоха. Прилагам различни упражнения за извличане на основна информация, обобщение и оценка на исторически събития и процеси Ако обичате историята, но не харесвате безкрайните дари и сухо представения материал, свържете се с мен!
5 - 7 клас
8 - 12 клас
Години опит: 3 до 10 години
Специфични изпити: Матури по история, кандидатстване след 5 и 7 клас в НГДЕК.
Софийски университет „Свети Климент Охридски“м Магистър по история
Допълнителни квалификации: Сертификат за прилагане и работа с MYP programm/ Intarnational baccalaureate
Педагогическа степен: Учител по история
Запазване на урок
Изберете дата