< Назад

Цветелена Емилова

Salve, казвам се Цветелена и преподавам езика на Данте от началото на ХХIв.* т.е. имам честта да разпростирам границите на италианския език от повече от 20 години. През това време, освен чисто професионални познания и умения, аз придобих опит в работата с хора от различни области** и в широк възрастов диапазон (деца, ученици, студенти и възрастни). Развих способност да общувам с разнороден кръг от лица, бързо да извличам информация и да съдействам на курсистите при дефиниране на техните нужди. Този аспект на работата ми помогна да се науча как да структурирам и адаптирам материала в зависимост от индивидуалните силни страни на обучаемите, как да ги мотивирам. По време на работата ми до момента са ми били предоставяни задания с увеличаващ се обем на отговорности, посредством които аз имах възможността да усъвършенствам организационните си, диагностични, информационни, методически, посреднически и комуникативни умения. Професионалният ми опит и лични качества ми дават основание да смятам, че бих могла да отговоря на високите стандарти за качествено чуждоезиково обучение, изисквани от Вас като ценители на италианската култура и език. Това, което ме привлича в преподаването по италиански език, е разнообразието от проекти, предизвикателството да предложиш иновативно решение и динамиката на работа, която изисква непрекъснато придобиване и прилагане на знание. Убеденa съм, че постиженията ми в тази област са ме подготвили добре и аз мога да допринеса значително за създаването на базисни и/или специализирани комуникативни умения и овладяване на особеностите на италианският език, предоставяйки достатъчно ценни практически насоки за по-лесното му и трайно усвояване и използване. В досегашната си практика аз успях да постигна това създавайки атмосфера на творческо и непринудено обучение, бидейки комуникативна и асоциирана личност, решена да намери правилния подход към всеки един човек. *Преподавател по италиански език в ЧПГ „Образователни технологии”; 95-то общообразователно училище ”Проф. Ив. Шишманов”; ЧСУ по ИЧЕ „Артис“; УК "Джани РоДари"; ЧОУ "Джани РоДари". Преводач с италиански език към „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД. ** Корпоративно обучение по италиански език на служителите на водещи италиански и български фирми в сферата на енологията, модата и дизайна, строителството, зелената енергетика и т.н.
1 - 4 клас
8 - 12 клас
Студенти
5 - 7 клас
Възрастни
Години опит: над 10 години
Специфични изпити: CELI, CILS, PLIDA, HBO, ДЗИ, поправителни и приравнителни изпити, обучение на деца, бутиково обучение
Софийски университет „Свети Климент Охридски“ Културология ; магистър "СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ"; следдипломна квалификация МО
Допълнителни квалификации: Università per stranieri "Dante Alighieri" специализация
Педагогическа степен: магистър "СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ"
Запазване на урок
Изберете дата