< Назад

Костадин Пламенов

Повече от 12 години съм професионален програмист. Работил съм с широк набор от технологии. Подходът ми в преподаването е такъв, че успешно обучавам хора на всякакво ниво и различни възрасти. Обяснявам по начин, който позволява на учениците ми да разбират материала в дълбочина и самостоятелно да се справят с нови изпитания.
1 - 4 клас
8 - 12 клас
Студенти
Възрастни
5 - 7 клас
Години опит: 3 до 10 години
Технически университет, София Компютърни системи и технологии