< Назад

Даяна Джучкова

Уроците могат да станат лесни и интересни с добър учител и постоянство на ученика! Завършила съм в ПУ„Паисий Хилендарски“,гр. Смолян, специалност Начална училищна педагогикас чужд език. Предлагам подготовка на учениците от първи до четвърти клас по български език и литература, математика, родинознание, човекът и обществото, човекът и природата . Надявам се , че уроците ще допринесат за по-добрата концентрация на детето. Умея да провокирам детското любопитство и любознателност, мотивирайки и задържайки вниманието и интереса на децата! Намирам правилния подход в общуването с децата и успявам да открия индивидуалните способности и нужди на всяко дете. По време на уроците, които предлагам ще следим темите от училищната програма,ще разясня неусвоения материал, ще пишем домашни, ще учим уроците за деня, съобразявайки се с неговите индивидуални особености и потребности.
1 - 4 клас
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ НУПЧЕ