< Назад

Десислава Симеонова

Преподавам български език на деца и възрастни чужденци. Ползвам френски и английски език. Занимаваме се присъствено и онлайн. Създавам персонални материали за учениците, тъй като нивото и целите им са различни. Удовлетворена съм, че при всички тях резултатите са много добри. Комуникативността, планирането, спокойствието, индивидуалният подход и отговорното подхождане към материала са ключови в процеса на обучение. Ще се радвам, ако мога да съм полезна и занапред :)
5 - 7 клас
Възрастни
1 - 4 клас
Години опит: 1 до 3 години
Специфични изпити: Матури V клас
Великотърновски университет „Свети свети Кирил и Методий“ магистър "Българска филология", педагогическа правоспособност до XII клас вкл.
Допълнителни квалификации: Преподавала съм в Школата за обучение на пенитенциарни кадри. Работя с ученици и с чужденци, желаещи да усвоят българския език.
Запазване на урок
Изберете дата