Назад

Бойка Велева

Учител с дългогодишен опит, който успешно разпознава и прилага новостите в сферата на преподаването и не се страхува да включи в стила си на работа полезните актуални практики. Отлично познаване на съвременните системи по Немски език и ефективна употреба на същите в практиката. Създаване на среда на толерантност и комфорт за обучаемите, която включва изпитани традиционни и интерактивни методи на преподаване за почти неусетното усвояване на знанията. Гарантирано качество на преподавателски труд, енергичност и творчески подход. Изграждане на солидна начална база по Немски, напредване в дебрите на изучавания език, успешно полагане на сертификатен изпит - цели, към които успешно може да вървим заедно!
5 - 7 клас
8 - 12 клас
Възрастни
Години опит: над 10 години
Специфични изпити: TestDaf, DSD, Goethe Zertifikat
Софийски университет „Свети Климент Охридски“ Немски език и литература; История

Цена

45 мин. / 20лв.
90 мин. / 35лв.
Няма часове на тази дата