Видео от обучение на тема "Иновативни методи и подходи"

Представена от учител Теодора Димитрова, за подходите и от практиката и влиянието върху учениците.