Как се образува цената на платформата?


Чрез автоматизация на процеса по селекция, запазване и заплащане на час, успяваме да гарантира вече платените суми на учителя. Това налага платформата да плаща банкови такси при приемането на тези разплащания. При изплащане на суми към учителите също биват заплатени банкови такси, за това сме предвидили комисионна за платформата.

Комисионната за платформата е 20% от цената на урока. Виждаме поле за Цена и автоматично пресметната Печалба.

  • Цената - това е сумата която потребителите виждат на публичният Ви профил и заплащат при запазване на урок.
  • Печалба - това е сумата която Вие ще получите при запазен урок.

При желание да запазите същата сума която сте получавали за уроци до момента, ние ви препоръчваме да въведете цена с 20% по-висока от стандартната Ви.

Успешно преподаване! 😊