< Назад

alexandra shishkova

Имам един много любим цитат, който гласи: " По-голям съм от проблемите си." Ако имате затруднения в сферата на Български език и Литература и/или История и цивилизация - аз съм насреща. Високо ниво на подготовка, активиране на мисълта, развиване на умения у учениците да получават знания, развиване на познавателни способности чрез разнообразни видове дейности, допълване, разширяване и затвърждаване на знанията, обяснение и практика върху всяка част от урока.
1 - 4 клас
5 - 7 клас
8 - 12 клас
Студенти
Възрастни
Години опит: 1 до 3 години
Специфични изпити: НВО
Допълнителни квалификации: Нямам сертификати. Преподавам частни уроци на ученици от 8 и 12 клас.
Педагогическа степен: