Назад

Иванина Паскалева

Здравейте на всички! За мен е голямо удоволствие да се запознаем. Притежавам сертификати TEFL и TESOL и Магистърска степен - Лингвистика и превод / Учител по английски език. Преподавам предимно за международни компании, както на деца, така и на възрастни. Много бих се радвала да преподавам на българи- мои сънародници. Подготвям учащи по бизнес английски, интервюта за работа, изработка на презентации, разговорен английски, английски необходим при пътуване или миграция, както и за сертификати като FCE и TOEIC. Старая се моят клас да бъде забавно и приятно място, където учебният процес да е интересен и иновативен. Имам достъп до различни акредитирани учебни материали, от които моите ученици могат да се възползват и да напреднат значително. Не твърдя, че съм най-добрият възможен учител. Може би никога няма да звуча напълно като човек роден или живял в англоговорящи страни, но вярвам че притежавам други качества, които ме правят надежден преподавател. Въпреки че съм изключително критична в оценката си за себе си, съм субективна анализирайки се, затова реших да помоля мои студенти от различни краища на света да коментират силните ми и слабите ми страни в стила ми на преподаване. Предлагам на Вашето внимание техните коментари във видеото. Hello everyone, it is a great pleasure meeting you. I hold TEFL and TESOL certificates and a Master’s degree in Linguistics and Translation/ English teacher. I have been teaching adult learners and junior students online and offline ranging in age from three to seventy-five for more than four years. I have four years of business experience and a passionate interest in teaching business English, general spoken English and English for travelling as well. I love preparing my students for certificates as well as job interviews and making presentations. I adore interacting with junior students as well. I am capable of helping learners to improve their listening skills and to boost their speaking abilities. I love assisting my students in solidifying their grammar and enhancing their pronunciation. During my classes, I provide a clear explanation of the learning objectives, various interactive activities and real-life scenarios. I always explain the core learning points of the material and constantly check my students’ comprehension. I always try to establish great interaction, excellent rapport and to create long-lasting memories for my students. I do my best to make my class a fun and enjoyable place where the learning process is interesting and innovative. I provide constructive feedback where I point out any single mistake the learner has made during the class and maintain a positive learning environment. I sincerely aim to enhance students’ English abilities and help learners to produce their language at a higher level. I believe that I am kind, courteous, reliable, trustworthy, patient and a first-rate people person. I have access to various accredited teaching materials from which my students can benefit and progress considerably and significantly. I do not claim to be an expert or that I am the best English teacher ever. Frankly speaking, I am not even close. However, I am an extremely driven individual and I am committed to evolving and being a better version of myself every single day. Probably I would never sound completely like a native English speaker; nevertheless, I possess other skills that make me a decent English tutor. Despite the fact that I am extremely critical when I have to evaluate myself, I am biased. That is the reason I decided to ask some of my students to comment on my strengths and weaknesses as a teacher. You can see their feedback concerning my teaching methods in the video attached. https://vimeo.com/manage/videos/564969324/8e48527f48
Ключови думи
TEFL Certified English Tutor full of energy and passion for teaching.

Цена

45 мин. / 18лв.
90 мин. / 35лв.
Няма часове на тази дата