Назад

Айтен Кязимова

Изключително амбициозен и мотивиран за успехи в професионалната сфера преподавател съм и умея да вдъхновявам хората около себе си.Сработвам се изключително добре с деца и възрастни поради индивидуалния подход и дружелюбното отношение към тях.Работя най-благополучно с деца от 1-8 кл. и възрастни от нива А1-B2.Трудът ми е признат на национално и международно ниво, като най-значимите за мен постижения са "Учител на годината 2019","Неофит Рилски 2020","Най-отдаден учител 2021" от Cambridge university и "Иноватори на годината" от Council of Innovations of Finland.Обичам да напомням на учениците си, че английският език е пътят към успеха им в бъдеще. Много често в обучението на учениците използвам метода на играта след усвоените нови знания, защото от практиката си съм се убедила, че действа мотивиращо,разтоварващо,интересно и забавно и състезателно и нахъсващо за включване и на по-слабите ученици в учебния процес.Използвам много интерактивни ресурси, както и разработвам мои според нуждите на урока. "Пътят на успеха започва с мен" ;)
1 - 4 клас
5 - 7 клас
8 - 12 клас
Възрастни
Години опит: над 10 години
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“Нуп НУПЧЕ с АЕ и Квалификация по АЕ 5-8 кл.
Допълнителни квалификации: Имам множество сертификати от участие в проекти Еразъм + и eTwinning.Участвала съм редовно в обучителни курсове за повишаване на квалификацията на учителите и множество награди-първи,втори и трети награди за eTwinning проекти от Националното звено за координация, признанието "Глобално училище" за проект "Слънцето грее еднакво за всички" от БПМР, "еТwinning училище" и включване на училището в Асоциацията на училищата Кеймбридж в България и др.

Цена

45 мин. / 20лв.
90 мин. / 35лв.
Няма часове на тази дата