Назад

Анелия Чобанова

Книгите, ако са добре подбрани и разбрани, решават бъдещето. И приятелите ни са по-добри. Подготвям за изпити НВО. По литература акцентирам на четене с разбиране, по проблема имам научни разработки и публикации (школи: рецептивния естетика и литературна херменевтика). По граматика - акцент върху особените случаи, които затрудняват всеки, ако не е насочван от специалист навреме. По НУП 1. - 4. клас имам опит в частни школи, вкл по Монтесори. По математика - курс "Решаване на текстови задачи". Общата култура е важна за 6+ по останалите предмети. Играй и учи! Бъди щастливо човече сега, за да бъдеш успял човек утре!
1 - 4 клас
5 - 7 клас
Студенти
Години опит: над 10 години
Специфични изпити:
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Българска филология и магистър НУП
Допълнителни квалификации: Много курсове и няколко сертификата по нови технологии и иновативни практики, вкл. работа с интерактивна дъска. Симпатизирам на тезата: учителят е педагог, преподавател, но и фасилитатор.
Педагогическа степен:

Цена

45 мин. / 20лв.
90 мин. / 35лв.